เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ผลงานวิชาการ

“สติมา ปัญญาเกิด

สติเตลิด... เกิดอัคคีภัย จะทำอย่างไร?

หลายท่านคงเคยได้ยินสุภาษิต “โจรปล้นบ้าน 10 ครั้ง ไม่เท่าไฟไหม้บ้านแค่ครั้งเดียว” เป็นสุภาษิตคุ้นหูของหลายๆ ท่าน เพราะหากโจรปล้นบ้าน ก็ทำได้เพียงเอาของมีค่า เงิน ทอง ไปได้เท่าที่สามารถขนย้ายได้ แต่ทรัพย์สินขนาดใหญ่และตัวบ้านยังคงอยู่ แต่ถ้าไฟไหม้บ้านนั้นสามารถทำให้เกิดความเสียหายกับบ้านเรือน ชีวิต และทรัพย์สินของเจ้าบ้านเอง และเพื่อนบ้านได้ ซึ่งพบข้อเท็จจริงว่า สาเหตุหลักของการเกิดไฟไหม้ ร้อยละ 80 เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจร อาทิเช่น การเสียบปลั๊กพ่วงต่อกันเป็นทอดๆ จำนวนมาก หรือการใช้ปลั๊กพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงการจุดธูป เทียน เพื่อบูชาพระ

          อัคคีภัยเกิดจากหลายสาเหตุด้วยกันและที่ผ่านมาก็พบว่าสาเหตุส่วนใหญ่ เกิดจากความประมาทและมองข้ามสิ่งเล็กๆ น้อยๆ เช่น ประมาทในการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าการใช้เชื้อเพลิงทั้งน้ำมันและแก็ส หรือโดยเหตุจากธรรมชาติ ล้วนแต่สามารถป้องกันได้ทั้งสิ้น

        จากสถิติการเกิดซึ่งจากสถิติช่วงที่ผ่านมา พบว่า ในปี 2558 มีสถิติการเกิดเพลิงไหม้หรืออัคคีภัยจำนวน 806 ครั้ง ปี 2559 จำนวน 1,123 ครั้ง และปี 2560 จำนวน 1,533 ครั้ง โดยในปี 2558 มีผู้เสียชีวิต จำนวน 44 ราย ปี 2559 จำนวน 68 ราย และในปี 2560 จำนวน 63 ราย ซึ่งดูเหมือนว่ายิ่งนับวัน เราจะพบการนำเสนอข่าวการเกิดไฟไหม้อยู่บ่อยครั้งและดูจะเพิ่มความถี่ขึ้น

        องค์ประกอบของการเกิดอัคคีภัย = เชื้อเพลิง ความร้อน ออกซิเจน (*หากถ้าขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง ไฟก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้)

        สาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้นั้น มะาจากการรวมตัวของ 3 องค์ประกอบที่ได้กล่าวไปข้างต้น ได้แก่ เชื้อเพลิง ความร้อน และออกซิเจน ในสภาวะที่เหมาะสม ถ้าขาดองค์ประกอบใด องค์ประกอบหนึ่งไฟก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้

ทั้งนี้เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้น หลายคนลนลานจนทำอะไรไม่ถูก หรือทำไม่ถูกวิธี จนเป็นเหตุให้ต้องสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินไปอย่างน่าเสียดาย ดังนั้นเราจึงต้องมีวิธีการรับมือกับเหตุเพลิงไหม้ที่ดี ตั้งแต่การเตรียมตัวก่อนเกิดเหตุ ไปจนถึงวิธีปฏิบัติตัวเพื่อความปลอดภัยเมื่อเกิดเพลิงไหม้ ดังนี้

การเตรียมตัวให้พร้อม หากเกิดเหตุเพลิงไหม้

        ความปลอดภัยในอาคารนั้นต้องเริ่มศึกษากันตั้งแต่ก้าวแรกที่เดินเข้าไปในอาคาร โดยเริ่มจากหนีออกจากตัวอาคาร  อย่าใช้ลิฟท์ขณะเกิดเพลิงไหม้ และไม่ควรใช้บันไดภายในอาคาร หรือบันไดเลื่อน เนื่องจากบันไดเหล่านี้ไม่สามารถป้องกันควันไฟ และเปลวไฟได้ ให้ใช้บันไดหนีไฟภายในอาคารเท่านั้น

        ความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย เป็นการยากที่จะควบคุมและป้องกันมิให้เกิดขึ้นได้อย่างเด็ดขาดและความประมาทเลินเล่อของผู้ทำงานหรือผู้ประกอ

บกิจการเป็นจำนวนมาก ย่อมจะเกิดและมีขึ้นได้ไม่วันใดก็วันหนึ่ง ดังนั้นเราจึงต้องเตรียมตนเองให้พร้อมตลอดเวลานะคะ

 

เมื่อวันที่ : 7 ธันวาคม 2561
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :