เปลี่ยนภาษา :
   อาจารย์ประจำสาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ,สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

อาจารย์ณัฐพงศ์ โปรยสุรินทร์
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
โทรศัพท์ : 055-967363
E-mail : it_aiteem@hotmail.com, natthapongp@nu.ac.th
รายละเอียด

ผศ.กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
โทรศัพท์ :
E-mail : kanpitchak@nu.ac.th
รายละเอียด

อาจารย์สุดาวดี ยะสะกะ
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
โทรศัพท์ :
E-mail : sudawadeey@nu.ac.th,cukoo_555@hotmail.com
รายละเอียด

อาจารย์วิโรจน์ จันทร
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
โทรศัพท์ :
E-mail : wirotc@nu.ac.th
รายละเอียด


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare gettypeuser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8