เปลี่ยนภาษา :

เวลาหัวข้อข่าว
เมื่อ : 27 พฤศจิกายน 2563ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อ : 19 ตุลาคม 2563NU SMART CITY มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อ : 1 ตุลาคม 2563Smart University: Creative innovation for a better life
เมื่อ : 28 กันยายน 2563การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์
เมื่อ : 17 กันยายน 2563Thesis & Independent Study Innovation Award 2020
เมื่อ : 27 สิงหาคม 2563พิธีไหว้ครูสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
เมื่อ : 6 สิงหาคม 2563ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคเหนือ ครั้งที่ 3
เมื่อ : 5 สิงหาคม 2563การประกวดโครงงานนวัตกรรมนิสิต ระดับปริญญาตรี
เมื่อ : 9 กรกฎาคม 2563มหาวิทยาลัยนเรศวรจะจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัยระยะยาว 15 ปี
เมื่อ : 9 มิถุนายน 2563พิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมหลักสูตร Inhouse Training

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :