เปลี่ยนภาษา :

เวลาหัวข้อกิจกรรม
เมื่อ : 4 กันยายน 2562THESIS INNOVATION AWARDS 2019
เมื่อ : 21 สิงหาคม 2562การประชุม AUN-HPN (Asean University Network- Health Promotion Network)
เมื่อ : 15 สิงหาคม 2562การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 29 กรกฎาคม 2562วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยนเรศวร ครบรอบ 29 ปี
เมื่อ : 14 กรกฎาคม 2562เสวนาแนวทางการศึกษาและการใช้กัญชากับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
เมื่อ : 29 มิถุนายน 2562พิธีไหว้ครูคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อ : 25 มิถุนายน 2562NU Open House คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2562
เมื่อ : 16 มิถุนายน 2562การประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อ : 16 มิถุนายน 2562 PH CAMP ต้นกล้าผลิใบ สานสายใยสาธารณสุข
เมื่อ : 8 มิถุนายน 2562โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคฯ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :