เปลี่ยนภาษา :

เวลาหัวข้อกิจกรรม
เมื่อ : 14 กรกฎาคม 2562เสวนาแนวทางการศึกษาและการใช้กัญชากับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
เมื่อ : 29 มีถุนาคม 2562พิธีไหว้ครูคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อ : 25 มีถุนาคม 2562NU Open House คณะสาธารณสุขศาสตร์ 2562
เมื่อ : 16 มีถุนาคม 2562การประชุมผู้ปกครองนิสิตใหม่ประจำปีการศึกษา 2562
เมื่อ : 16 มีถุนาคม 2562 PH CAMP ต้นกล้าผลิใบ สานสายใยสาธารณสุข
เมื่อ : 8 มีถุนาคม 2562โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคฯ
เมื่อ : 7 พฤษภาคม 2562ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
เมื่อ : 11 เมษายน 2562โครงการปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรีประจำปีการศึกษา 2561
เมื่อ : 3 เมษายน 2562ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ
เมื่อ : 20 กุมภาพันธ์ 2562โครงการการสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมในการเพิ่มอัตราการเคลื่อนไหวออกแรงในเด็กฯ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :