เปลี่ยนภาษา :

เวลาหัวข้อกิจกรรม
เมื่อ : 19 ตุลาคม 2563NU SMART CITY มหาวิทยาลัยนเรศวร
เมื่อ : 1 ตุลาคม 2563Smart University: Creative innovation for a better life
เมื่อ : 5 สิงหาคม 2563โครงการประกวดโครงงานนวัตกรรมนิสิตระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 20
เมื่อ : 9 มีนาคม 2563PHRUN@NU ครั้งที่ 1
เมื่อ : 21 พฤศจิกายน 2562ต้อนรับทีมผู้บริหารและบุคลากรจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตากฯ
เมื่อ : 29 ตุลาคม 2562พิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 16 ปี
เมื่อ : 8 กันยายน 2562พิธีเปิดโครงการการส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมวัยรุ่นและนิสิตมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำบลท่าโพธิ์
เมื่อ : 4 กันยายน 2562THESIS INNOVATION AWARDS 2019
เมื่อ : 21 สิงหาคม 2562การประชุม AUN-HPN (Asean University Network- Health Promotion Network)
เมื่อ : 15 สิงหาคม 2562การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2561

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :