เปลี่ยนภาษา :

 

ผู้บริหารคณะ   คณะสาธารณสุขศาสตร์
 
ผศ.วิมาลา ชโยดม
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
     
     
ผศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์
รองคณบดี
ฝ่ายนโยบายและแผน
 
     
ผศ.ดร.ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์
รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
     
                
อาจารย์สมเกียรติ ศรประสิทธิ์
รองคณบดี
ฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์
          
 

 
       
 
 
       
 
 
 
    
 
 
 
 
 
     
 
       
นางปทุมรัตน์ ตั้งนพรัตน์
หัวหน้าสำนักงานเลขานุการฯ
 
     
 
    
 
 
 

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :