เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์

NU SMART CITY มหาวิทยาลัยนเรศวร

วันที่ 19 ตุลาคม 2563 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดี พร้อมทีมผู้บริหาร และคณาจารย์ จากสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เข้าร่วมในพิธีเปิด คลินิกการแพทย์แผนไทย บริเวณวิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา เงารังษี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการกล่าวเปิดพิธี นอกจากนี้ยังเข้าในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี ร่วมกับบริษัท เฮอบาลิส ฮับ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท เอช บี ดี ช๊อปปิ้ง จำกัด รวมถึงหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชน ในการผลิต ผลิตภัณฑ์สมุนไพร การสืบสานภูมิปัญญาของไทยด้านสมุนไพร เพื่อรักษาและป้องกันโรค การใช้ตำหรับสมุนไพรไทย ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสมุนไพร พัฒนาต่อยอดไปสู่การใช้งานจริง Startup ในเชิงธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับชุมชน ภายใต้โครงการนำร่องต้นแบบผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย ใน NU SMART CITY มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทนและสมาร์ตกริดเทคโนโลยี

เมื่อวันที่ : 19 ตุลาคม 2563
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :