เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์

Smart University: Creative innovation for a better life

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทีมผู้บริหาร และคณาจารย์ ประจำสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการบทบาทผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาส่วนภูมิภาค เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบายประเทศ และนำเสนอผลงานนวัตกรรม ในนิทรรศการผลงานมหาวิทยาลัยนเรศวร Smart University: Creative innovation for a better life ให้แก่ ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม และผู้เข้าร่วมงานได้รับชม ณ ศูนย์แสดงนิทรรศการและการจัดประชุมนานาชาติ มหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ : 1 ตุลาคม 2563
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :