เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์

Thesis & Independent Study Innovation Award 2020
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอแสดงความยินดีกับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้รับรางวัลในโครงการประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์สู่สังคม "ประกวดนวัตกรรมจากวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระ " THESIS & INNOVATION INDEPENDENT STUDY AWARDS 2020 for Graduate Students of Naresuan University"
1. น.ส. ตันหยง สุขเกษม นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต รางวัลระดับดี​ กลุ่มวิทยาศาสตร์​สุขภาพ (ปริญญาโท​) โดยมี ผศ.ดร.ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
2. นายสัญญา ยือราน นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต รางวัล Popular vote โดยมี ผศ.ดร.อาจินต์ สงทับ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา (ผศ.ดร.ธนัช กนกเทศ เป็นผู้แทนขึ้นรับรางวัล)
ซึ่งจัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ณ อาคารเอกาทศรถ
เมื่อวันที่ : 17 กันยายน 2563
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :