เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคเหนือ ครั้งที่ 3

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการบุหรี่กับสุขภาพภาคเหนือ ครั้งที่ 3

หัวข้อ "บุหรี่ไฟฟ้าภัยคุกคามหลัง Covid-19"

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ณ วนธารารีสอร์ท อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

จัดโดย หน่วยปฏิบัติการวิจัยและวิชาการด้านการควบคุมยาสูบ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ประธานเปิดการประชุมโดย ศ. นพ.รณชัย คงสกนธ์
ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร

สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ติดต่อสอบถามผู้ประสานงาน
คุณกันยารัตน์ ธวัชชัยเจริญยิ่ง
08-4495-8834

เมื่อวันที่ : 6 สิงหาคม 2563
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :