การประชุมเตรียมความพร้อมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่

การประชุมเตรียมความพร้อมการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการตามหลักเกณฑ์ใหม่
เมื่อวันที่ : 20 มิถุนายน 2562