ตรวจสอบเอกสารกองทุนเพื่อการศึกษาบัณฑิตคืนถิ่นของคณะฯ

ตรวจสอบเอกสารกองทุนเพื่อการศึกษาบัณฑิตคืนถิ่นของคณะฯ
เมื่อวันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2562

กองตรวจสอบและกำกับกิจการมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารกองทุนเพื่อการศึกษาบัณฑิตคืนถิ่นของคณะฯ เมื่อวันที่ 17-18 ตุลาคม 2561 และการประชุมเปิดตรวจ เพื่อแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561