การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม LISREL

การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม LISREL
เมื่อวันที่ : 5 กันยายน 2556
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร ขอเชิญ คณาจารย์ นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา และผู้สนใจ เข้าร่วม

โครงการอบรมสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
เรื่อง ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโปรแกรม LISREL และ
การวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยด้วยโปรแกรม LISREL

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปกรณ์ ประจันบาน
ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องปราบไตรจักร 24 ชั้น 4 อาคารปราบไตรจักร มหาวิทยาลัยนเรศวร
จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร

****สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ *****

1. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร โทร 0-5596 8831 หรือ เว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย www.grad.nu.ac.th
2. สำรองที่นั่งผ่านทางเว็บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย เท่านั้น ได้ที่ ลงทะเบียนออนไลน์ เลือก โครงการอบรมสถิติขั้นสูงเพื่อการวิจัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
**** รับสมัครตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 13 กันยายน 2556 เวลา 16.30 น. เท่านั้น