ประชาสัมพันธ์
ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปค.5
ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ปค.5 ...อ่านต่อ
ตรวจสอบเอกสารกองทุนเพื่อการศึกษาบัณฑิตคืนถิ่นของคณะฯ
ตรวจสอบเอกสารกองทุนเพื่อการศึกษาบัณฑิตคืนถิ่นของคณะฯ ...อ่านต่อ
สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าตรวจติดตามการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน
สำนักงานตรวจสอบภายในเข้าตรวจติดตามการควบคุมภายในรอบ 6 เดือน ...อ่านต่อ