เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก บทความวิชาการ

Pesticide use and environmental contamination a study in Khao Koh District, Phetchabun Province, Thailand

Piraya Aungudornpukdee

Abstract

Purpose

The purpose of this paper is to explore environmental contamination from pesticide use in a Khao Kho Sub-district, Khao Kho District in Phetchabun Province, Thailand.

Design/methodology/approach

The study area was made up of four villages: Kanok Ngam, Lao Lue, Lao Neng and Phet Dam, all mostly highland areas whose inhabitants are mainly from the hill tribes. The 548 participants were recruited with inclusion criteria being that they must be living in the area over one year and are agriculturists or relevant who use pesticides. The data collection was divided into two parts: first, population data using a questionnaire; and second, samples of environmental media including agricultural products gathered to analyze the contamination of pesticides. The data were analyzed using descriptive statistics.

Findings

The most planted crop was rice (53.52 percent). Regarding agricultural chemical uses, the study found that the majority of participants used herbicides (76.83 percent). In terms of herbicide uses, Glyphosate is the most used (39.59 percent). Furthermore, insecticide consumption uses were higher in Phet Dam village than the other villages. The most common uses were Carbaryl (20.66 percent), followed by β-Betoefluthrin (15.49 percent).

Originality/value

There were glyphosate and derivatives of glyphosate (Aminomethyl Phosphonic Acid) in soil and sediment samples, while herbicides and insecticides were not found in water and agricultural samples. Because these environmental contaminants are a major cause for health problems amongst producers and consumers alike, agriculturists should be supported by relevant organizations to increase organic crop cultivation methods and organic farming networks.

 

Keywords : Pesticide residue, pesticides use, Gyphosate

Source : Aungudornpukdee, P.. Pesticide use and environmental contamination a study in Khao Koh District,

                    Phetchabun Province, Thailand. Journal of health research, 33(2), 173 – 182. DOI 10.1108/JHR-

                    12-2018-0174.

Source : Link to Full Paper

เมื่อวันที่ : 18 กันยายน 2562
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :