เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก บทความวิชาการ

EFFECTIVENESS OF A BEHAVIORAL CHANGE PROGRAM FOR PROMOTING BREAST SELF-EXAMINATION

IN PHICHIT PROVINCE, THAILAND

Pramote Wongsawat

Archin Songthap

Padungsin Pengchaum

Abstract

The Ministry of Public Health, Thailand recommends all Thai women aged 35-59 years perform a breast self-examination monthly. The researchers aimed to determine the efficacy of a behavioral change program, which would increase the number of women performing breast self-examination and increase the frequency they perform this exam in order to improve compliance with this recommendation. The population sample were women aged 35-59 years living in the Banna Sub-district, Wachirabarami District, Phichit Province, Thailand. A purposive sampling technique was used to select the study subjects from these women who had not performed a breast cancer self-screening before data collection. They were divided into two groups: an experimental group and control group of 68 subjects per group. The experimental group and control group were recruited from two different villages. The intervention program consisted of teaching the importance of breast self-examination and how to perform it. The control group received only routine health services from health care providers during the study and were not given any education regarding breast cancer or how to perform breast cancer self-examination. Study subjects, both in the intervention and in the control group, filled out a questionnaire at baseline and 3 and 6 months after intervention. The questionnaire asked about demographics, perceptions of susceptibility to breast cancer, severity to breast cancer, self-efficacy in performing a breast self-examination and the outcomes of breast self-examination. Questionnaire data were quantified and compared between the intervention and control groups. Frequencies, percentages, means and standard deviations were calculated. The independent t-test, paired t-test and chi-square test were used to make comparisons. At baseline, there were no significant differences between the groups in perceived susceptibility to breast cancer, perceived severity of breast cancer, self-efficacy in performing breast self-examination and the perceived outcomes. After intervention, the intervention group improved in perceived susceptibility to breast cancer, perceived severity of breast cancer, self-efficacy in performing breast self-examination and the perceived outcomes from baseline and were significantly higher than the control group (p< 0.001). At 3 and 6 months post-intervention, significantly more subjects in the intervention group than the control group performed breast self-examination (p< 0.001). Our results show the intervention improved perceptions and self-exam rates among study subjects. Further studies among larger groups of subjects in the study population and in other populations are warranted.

Keywords: breast cancer, breast self-examination, behavioral change.

Source : Wongsawat, P., Songthap, A. and Pengchaum, P.. (2018). Effectiveness of a behavioral change program for promoting breast self-examination in Pichit Province, Thailand. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, 46(6), 1078-1083.

 

Source : Link to Full Paper

เมื่อวันที่ : 17 มีถุนาคม 2562
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :