เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก บทความวิชาการ

The Policy Development of Social Welfare for Elderly Health Care in the Community:

A Case Study of Phitsanulok Municipality, Thailand

 Thanach Kanokthet   

Abstract

This research was aimed at developing a social welfare policy on elderly health care in the community through a case study of Phitsanulok Municipality. The objectives of the study were 1) to develop elements and indicators of social welfare for elderly health care, 2) to develop a model for developing social welfare for elderly health care and 3) to investigate the policy development of social welfare for elderly health care. Mixed Method was utilized using survey component analysis research method, content analysis, component confirmation, deep interview and group discussion. The sample groups in this research are 759 elders and 60 organization managers who are involved in social welfare policy for long term elderly health care. Results showed 1) social welfare for elderly health care is included in the existing policy in the area and is operational, but it lacks policy contents which are consistent with the needs of the elderly. Additionally, 2) 34 indicators and five elements were identified as components and parameters of social welfare for the elderly in Phitsanulok. Analysis showed the three elements and six indicators are important and two of the six relate to public health. Analysis by Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy found KMO value equal to 0.912 and structural reliability α= 0.83-0.97. Lastly, 3) the evaluation results revealed that social welfare policy for elderly health care in Phitsanulok is suitable at a high level.

Keywords: policy, social welfare, health, elder

Source : Kanokthet, T.. (2018). The policy development of social welfare for elderly health care in the community: A case study of Phitsanulok Municipality, Thailand. Asian social science, 4(7), 1-9.

 

Source : Link to full Paper

เมื่อวันที่ : 17 มีถุนาคม 2562
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :