เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก บทความวิชาการ

Prevalence of secondhand smoke exposure at home and associated factors among middle school students in Northern Thailand

Chakkraphan Phetphum

Narongsak Noosorn

ABSTRACT

INTRODUCTION: One-third of youths in Thailand will be exposed to secondhand smoke (SHS) from family members who are smokers. This research aims to study the prevalence of and factors associated with SHS exposure at home among middle school students in Northern Thailand.

METHODS: This study used a cross-sectional survey. The sample was 780 middle school students in Northern Thailand. A self-administered questionnaire was used for data collection and analyses were performed using a chi-squared test and multiple logistic regression.

RESULTS: Of the respondents, 46.8% reported that they had been exposed to SHS at home. The main SHS sources were from fathers (45.4%), relatives (24.1%), siblings (12.4%), mothers (3.3%), and neighbours and guests (14.8%). The factors associated with SHS exposure at home included: household members who were smokers (OR=7.43; 95% CI: 5.17–10.68; p<0.001), home without a smoke-free rule (OR=3.40; 95% CI: 1.85–6.24; p<0.001), household members who were alcohol drinkers (OR=2.29; 95% CI: 1.59–3.30; p<0.001), and living in homes with ≤3 rooms (OR=1.79; 95% CI: 1.21–2.63; p=0.003).

CONCLUSIONS: Thai student’s exposure to SHS at home is high, especially when household members smoke and they live in a home without a smoke-free rule. Our findings highlight the need for policies and interventions to establish smoke-free homes.

Keywords: second hand smoke, passive smoking, high school students, Thailand

Source: Link to Full Paper

เมื่อวันที่ : 15 กรกฎาคม 2563
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :