เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก บทความวิชาการ

Synergistic Antimicrobial and Antioxidant Properties of Coccinia grandis (L.) Voigt, Clerodendrum inerme (L.) Gaertn. And Acanthus ebracteatus Vahl.

Extracts and Their Potential as a Treatment for Xerosis Cutis

Chayanin Pratoomsoot

Nalin Wongkattiya

Donruedee Sanguansermsri

ABSTRACT

Background: A common health condition among older persons is xerosis cutis. Topical corticosteroid treatments are ­associated with side effects. There is an unmet need for her­bal treatment alternatives. Coccinia grandis, Clerodendrum inerme and Acanthus ebracteatus are used to treat skin con­ditions in Thai traditional medicine. This study aimed to investigate their antimicrobial and antioxidant properties, synergistic properties as well as their cytotoxicity.

Methods: Ethanolic herbal extracts were used to perform minimal ­inhibitory (MIC) and minimal bactericidal concentration (MBC) assays on common skin pathogens. Synergistic anti­microbial activity was evaluated by a chequerboard assay. Antioxidant and synergistic properties were assessed by a 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl assay. Cytotoxicity was tested on normal adult human primary epidermal keratinocytes.

Results: All extracts showed an inhibitory effect on growth of all microorganisms tested. MIC and MBC values ranged from 0.0625 to 32 mg/mL and from 0.0625 to >256 mg/mL, respectively. A. ebracteatus extract markedly demonstrated bactericidal activity against an methicillin-resistant Staphylococcus aureus strain. Additive antimicrobial activity was observed (fractional inhibitory concentration index values: 0.75–1). All extracts possessed antioxidant properties (IC50 values: 0.12–0.25 mg/L). However, antagonism was observed with paired extract combinations (combination index values: 1.025–1.455). The cell viability assay confirmed that herbal extracts were not cytotoxic.

Conclusions: Our results provide early findings of pharmacological activities to support a novel choice of herbal combinations as potential local skin treatment options for xerosis cutis.

Keywords: Ageing population; Alternative treatment, non-cytotoxic; Compounding herbs; Dry skin; Synergy; Thai traditional medicine.

Source : Link to Full Paper

เมื่อวันที่ : 15 กรกฎาคม 2563
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :