เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรม
<p><span style=เมื่อวันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เป็นประธานในพิธี กล่าวถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงพระวิริยะอุตสาหะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อความอยู่ดีมีสุขและความร่มเย็น แก่พสกนิกรไทย โดยทั่วหน้า ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการ และทรงอุปถัมภ์โครงการมากมายหลายสาขา ทรงส่งเสริมการศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร ทรงส่งเสริมให้ราษฎรผู้ยากไร้มีแนวทางประกอบอาชีพที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างมั่นคง และอีกหนึ่งพระมหากรุณาธิคุณของใต้ฝ่าละอองพระบาทที่มีต่อคณะฯ คือ การสนับสนุนทุนการศึกษาในโครงการบัณฑิตคืนถิ่น ของมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ตั้งแต่ ปีการศึกษา 2555 - ปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่เปรียบมิได้ ณ โถงชั้น 1 อาคารบริหารคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต พร้อมใจแต่งกายด้วยชุดสีม่วง เข้าร่วมในพิธีิ

 

 

">
<p style=ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก School of Human Sciences, The University of Western Australia

รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมทั้งคณาจารย์ และนิสิต นำคณาจารย์ และนักศึกษา จาก School of Human Sciences, The University of Western Australia ลงพื้นที่ศึกษาดูงานด้านการให้บริการสุขภาพ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระโคล่ จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจาก นายสุธิชาติ มงคล ผอ.รพ.สต.สระโคล่ บุคลากร อสม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ การลงพื้นที่ศึกษาดูงานในครั้งนี้นอกจากเป็นการให้นิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ และนักศึกษาต่างชาติ ได้ทราบถึงระบบการให้บริการด้านสุขภาพ ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสระโคล่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการลงสำรวจพื้นที่ เพื่อศึกษาวิถีชีวิตต่างๆ ของประชาชน อาทิเช่น 1) การเยี่ยมชมโรงเรือนปุ๋ยหมักชีวภาพ จากขยะอินทรีย์ที่มีในพื้นที่ 2) การเยี่ยมชมแปลงพืชผักสวนครัว ปลอดสารพิษ 3) การเยี่ยมชมการจัดการขยะโรงงานรับซื้อของเก่า เพื่อให้ประชาชนนำขยะต่างๆ มารีไซเคิ้ลอย่างถูกวิธี 4) การเยี่ยมชมร้านผลิตเฟอร์นิเจอร์ จากการรีไซเคิ้ลยางรถยนต์เก่า 5) การเยี่ยมชมการสาธิตการสีข้าวภายในโรงสีข้าวของชุมชน 6) การเยี่ยมบ้านพูดคุยกับผู้สูงอายุ ซึ่งการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นการช่วยเผยแพร่วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญา ด้านการดูแลรักษาสุขภาพ ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง พื้นที่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยต่างประเทศ ต่อไป

">

เมื่อวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562 รศ.ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขึ้นเป็น พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยนเรศวร

  • ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
  • ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
  • ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
  • ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
  • ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
  • ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
  • ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
  • ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
  • ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ
เมื่อวันที่ : 7 พฤษภาคม 2562
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :