ภาษา :

     

1. อัตราค่าบริการของสถานปฏิบัติการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (คลินิกอาศรมเสลา)

 

รายการ

หน่วยนับ

ระยะเวลา

ราคาหน่วย (บาท)

1.ค่าหัตถบำบัดเพื่อการบำบัดรักษา/ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ครั้ง

1 ชม.

200

2 ชม.

400

3 ชม.

600

2.ค่าหัตถบำบัดและประคบสมุนไพรเพื่อการบำบัดรักษา/ฟื้นฟูสมรรถภาพ

ครั้ง

1 ชม. 30 นาที

2 ชม. 30 นาที

3 ชม. 30 นาที

350

550

750

3.ค่าประคบสมุนไพร

ครั้ง

30 นาที

150

4.ค่าทับหม้อเกลือ

ครั้ง

30 นาที

300

5.ค่าอบไอน้ำสมุนไพร

ครั้ง

30 นาที

120

หมายเหตุ :

1.การฟื้นฟูสมรรถภาพ สำหรับผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคสันนิบาต และการฟื้นฟูหลังคลอด

2.ค่าประคบสมุนไพร สำหรับการบำบัดรักษาโรค และการฟื้นฟูสมรรถภาพ

3.ค่าทับหม้อเกลือ เพื่อการฟื้นฟูดูแลมารดาหลังคลอด

4.ค่าอบไอน้ำสมุนไพร สำหรับการบำบัดรักษาโรคหอบหืด ภูมิแพ้ การฟื้นฟูสมรรถภาพ สำหรับผู้ป่วยโรคอัมพฤกษ์ อัมพาต โรคสันนิบาต และการฟื้นฟูหลังคลอด 

 

2. อัตราค่าบริการสำหรับการดูแลมารดาหลังคลอด

 

การดูแลมารดาหลังคลอด ประกอบด้วย

ระยะเวลา

ราคาหน่วย (บาท)

1.ค่าหัตถบำบัดและประคบเพื่อการรักษาหรือฟื้นฟูสมรรถภาพ

1 ชม. 30 นาที

250

2.ค่าทับหม้อเกลือ

30 นาที

300

3.ค่าอบไอน้ำสมุนไพร

30 นาที

100

รวมอัตราค่าบริการสำหรับการดูแลมารดาหลังคลอด

2 ชม. 30 นาที

650

 

หมายเหตุ :

-ในรายที่คลอดปกติหรือใช้อุปกรณ์ช่วยคลอด สามารถเข้ารับบริการได้ 1 สัปดาห์หลังการคลอด แต่ไม่เกิน 3 เดือน

-ในรายที่ผ่าตัดหน้าท้อง รวมกรณีผ่าตัดทำหมัน สามารถเข้ารับบริการได้ 1 เดือน แต่ไม่เกิน 3 เดือน

 


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :