ภาษา :
คณะกรรมการสโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์
 
 
 
 
 
ประธานสโมสรนิสิต
     
 
 
รองประธานฝ่ายบริหาร
   
 
รองประธานฝ่ายกิจการนิสิต
   
 
รองประธานฝ่ายวิชาการ
     
   
 
กรรมการฝ่ายรับน้องประชุมเชียร์
 
 
กรรมการฝ่ายพิธีการและปฏิคม
 
 
กรรมการฝ่ายกีฬา
       
   
 
กรรมการฝ่ายสถานที่
  
 
กรรมการฝ่ายโสตฯ
   
 
กรรมการฝ่ายสวัสดิการ
     
   
 
กรรมการฝ่ายพัสดุ
   
 
กรรมการฝ่ายเลขานุการ
    
 
 
     
    
 
 
    
 
 
    
 
 
     
    
 
 
    
 
 
    
 
 
     
    
 
 
    
 
 
 
    
 
 
     
    
 
 
    
 
 
 
    
 
 

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :