เปลี่ยนภาษา :
   ประวัติส่วนตัวของคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ / Profile of lecturers at the Faculty of Public Health.
ผศ.ดร. ชญานินท์ ประทุมสูตร
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967388
E-mail : chayanin@nu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ประวัติการศึกษา / Educational Background.
1. Ph.D.PharmacyThe University of Nottinghamประเทศ United Kingdomปี2008
2. BSc (First Class Honours)Medical BiochemistryThe University of Birminghamประเทศ United Kingdomปี2004
วุฒิการศึกษา : สาขาวิชา :
สถานที่ : ประเทศ : เมื่อปี :
งานวิจัยที่สนใจ / Research of Interest.
1. Thai Traditional Medicine
2. Biomaterials for drug delivery applications
3. Traditional knowledge in healthcare
4. Health economic evaluation
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :
ผลงานวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / Graduate-level Research.
1. A Novel Biosynthetic Corneal Bandage for Corneal Wound Repair , 2008
เพิ่มข้อมูลผลงานทางวิชาการ : ปี :
งานวิจัยที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน / Current Research being Conducted.
เพิ่มข้อมูลงานวิจัยที่กำลังดำเนินการ : ปี :
ผลงานทางวิชาการ / Academic.
1. Dilokthornsakul P, Chaiyakunapruk N, Termrungruanglert W, Pratoomsoot C, Saokeaw S, Sruamsiri R. The effects of metformin on ovarian cancer: a systematic review. Int J Gynecol Cancer, 2013; 23(9) : 1544-1551.    
2. Pratoomsoot C, Smith HT, Kalsekar A, Boye KS, Arellano J, Valentine WJ. An estimation of the long-term clinical and economic benefits of insulin lispro in Type 1 diabetes in the UK. Diabet Med, 2009; 26(8) : 803-814.    
3. Pratoomsoot, C.; Tanioka, H.; Hori, K.; Kinoshita, S.; Tighe, P.; Dua, H.; Shakesheff, K.; Rose, F. A Thermosensitive Hydrogel As A Biosynthetic Bandage For Corneal Wound Repair. Biomaterials, 2008; 29(3) : 272-281.    
4. Hou Q, Chau DY, Pratoomsoot C, Tighe PJ, Dua HS, Shakesheff KM, Rose FR. In Situ Gelling Hydrogels Incorporating Microparticles As Drug Delivery Carriers For Regenerative Medicine. J Pharm Sci, 2008; 97(9) : 3972-3980.    
5. Rosarin Sruamsiri, Piyamateh Dilokthornsakul, Chayanin pratoomsoot & Nathorn Chaiyakunapruk. A Cost-effectiveness Study of Intravenous Immunoglobulin in Chidhood Idiopathic Thrombocytopenia Purpura Patients with Life-Thre. PhamacoEconomics, 2014; 0(32) : ISSN1170-7690.    
6. Chayanin pratoomsoot, Rosarin Sruamsiri, Piyamateh Dilokthornsakul & Nathorn Chaiyakunapruk. Quality of Reporting of Randomised Controlled Trials of Herval Interventions in ASEAN Plus Six Countries: A Systematic Review. PLOS ONE, 2015; 10(1) : e108681.    
7. Naruemon Bamrungsawad, Nathorn Chaiyakunapruk, Nilawan Upakdee, Chayanin pratoomsoot, Rosarin Sruamsiri & Piyamateh Dilokthornsa. Cose-Utility Analysis of Tntravenous Immunoglobulin for the Theatment of Steroid-Refractory Dermatomyositis in Thailand. PhamacoEconomics, 2015; 0(33) : 521-531.    
ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์
ชื่อวารสาร เล่มที่ ฉบับที่ หน้าที่ตีพิมพ์
เดือนที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ หมายเหตุ
การคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน / Current Graduate Students under Supervision.
ลำดับรหัสชื่อ-นามสกุลสาขาวิชาวันที่แต่งตั้งวันที่อนุมัติ
สอบโครงร่าง
วันที่สอบจบวันที่ส่งเล่ม
สมบูรณ์
ผ่านการสอบ
วัดคุณสมบัติ
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
แก้ไขข้อมูล
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare gettypeuser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8