เปลี่ยนภาษา :
   ประวัติส่วนตัวของคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ / Profile of lecturers at the Faculty of Public Health.
ผศ.ดร. ชญานินท์ ประทุมสูตร
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967388
E-mail : chayanin@nu.ac.th
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ประวัติการศึกษา / Educational Background.
1. Ph.D.PharmacyThe University of Nottinghamประเทศ United Kingdomปี2008
2. BSc (First Class Honours)Medical BiochemistryThe University of Birminghamประเทศ United Kingdomปี2004
วุฒิการศึกษา : สาขาวิชา :
สถานที่ : ประเทศ : เมื่อปี :
งานวิจัยที่สนใจ / Research of Interest.
1. Thai Traditional Medicine
2. Biomaterials for drug delivery applications
3. Traditional knowledge in healthcare
4. Health economic evaluation
หัวข้องานวิจัยที่สนใจ :
ผลงานวิทยานิพนธ์ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา / Graduate-level Research.
1. A Novel Biosynthetic Corneal Bandage for Corneal Wound Repair , 2008
เพิ่มข้อมูลผลงานทางวิชาการ : ปี :
งานวิจัยที่กำลังดำเนินการในปัจจุบัน / Current Research being Conducted.
เพิ่มข้อมูลงานวิจัยที่กำลังดำเนินการ : ปี :
ผลงานทางวิชาการ / Academic.
1. Pratoomsoot C, Tanioka H, Hori K, Kawasaki S, Kinoshita S, Tighe PJ, Dua H, Shakesheff KM, Rose FR. A thermoreversible hydrogel as a biosynthetic bandage for corneal wound repair. Biomaterials, 2008; 29(3) : 272-81.    (MEDLINE/Pubmed)
2. Hou Q, Chau DY, Pratoomsoot C, Tighe PJ, Dua HS, Shakesheff KM, Rose FR. In situ gelling hydrogels incorporating microparticles as drug delivery carriers for regenerative medicine. J Pharm Sci, 2008; 97(9) : 3972-80.    (MEDLINE/Pubmed)
3. Pratoomsoot C, Smith HT, Kalsekar A, Boye KS, Arellano J, Valentine WJ. An estimation of the long-term clinical and economic benefits of insulin lispro in Type 1 diabetes in the UK. Diabet Med, 2009; 26(8) : 803-14.    (MEDLINE/Pubmed)
4. Dilokthornsakul P, Chaiyakunapruk N, Termrungruanglert W, Pratoomsoot C, Saokaew S, Sruamsiri R. The effects of metformin on ovarian cancer: a systematic review. Int J Gynecol Cancer, 2013; 23(9) : 1544-51.    (MEDLINE/Pubmed)
5. Sruamsiri R, Dilokthornsakul P, Pratoomsoot C, Chaiyakunapruk N. A cost-effectiveness study of intravenous immunoglobulin in childhood idiopathic thrombocytopenia purpura patients with life-thr. Pharmacoeconomics, 2014; 32(8) : 801-13.    (MEDLINE/Pubmed)
6. Pratoomsoot C, Sruamsiri R, Dilokthornsakul P. Chaiyakunapruk N. Quality of reporting of randomised controlled trials of herbal interventions in ASEAN Plus Six Countries: a sy. PLoS One , 2015; 10(1) : e108681.    (MEDLINE/Pubmed)
7. Bamrungsawad N, Chaiyakunapruk N, Upakdee N, Pratoomsoot C, Sruamsiri R, Dilokthornsakul P. Cost-utility analysis of intravenous immunoglobulin for the treatment of steroid-refractory dermatomyositis in Thailand. Pharmacoeconomics, 2015; 33(5) : 521-31.    (MEDLINE/Pubmed)
8. Saokaew S, Sugimoto T, Kamae I, Pratoomsoot C, Chaiyakunapruk N. Healthcare databases in Thailand and Japan: Potential sources for health technology assessment research. PLoS One , 2015; 10(11) : e0141993.    (MEDLINE/Pubmed)
9. Bamrungsawad N, Upakdee N, Pratoomsoot C, Sruamsiri R, Dilokthornsakul P, Dechanont S, Wu DB, Dejthevaporn C, Chaiyakunapruk N. Economic evaluation of intravenous immunoglobulin plus corticosteroids for the treatment of steroid-resistant chronic inflammato. Clin Drug Investig , 2016; 36(7) : 557-66.    (MEDLINE/Pubmed)
10. Keeratisiroj O, Thawinchai N, Siritaratiwat W, Buntragulpoontawee M, Pratoomsoot C. Prognostic predictors for ambulation in children with cerebral palsy: a systematic review and meta-analysis of observational stu. Disabil Rehabil , 2016; 16(0) : 1-9.    (MEDLINE/Pubmed)
11. Kamal MA, Smith PF, Chaiyakunapruk N, Wu DBC, Pratoomsoot C, Lee KKC, Chong HY, Nelson RE, Nieforth K, Dall G, Toovey S, Kong DC. Interdisciplinary pharmacometrics linking oseltamivir pharmacology, influenza epidemiology and health economics to inform antivi. Br J Clin Pharmacol, 2017; 83(7) : 1580-1594.    (MEDLINE/Pubmed)
12. Prompukdee C, Rungrattanaubol J, Pratoomsoot C. A Framework for systematizing personalized Thai Herbal Medicine: A case study covering gynecological conditions. Journal of Computer Science , 2017; 13(6) : 175-183.    (Scopus)
ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่องที่ตีพิมพ์
ชื่อวารสาร เล่มที่ ฉบับที่ หน้าที่ตีพิมพ์
เดือนที่พิมพ์ ปีที่พิมพ์ หมายเหตุ
การคุมวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในปัจจุบัน / Current Graduate Students under Supervision.
ลำดับรหัสชื่อ-นามสกุลสาขาวิชาวันที่แต่งตั้งวันที่อนุมัติ
สอบโครงร่าง
วันที่สอบจบวันที่ส่งเล่ม
สมบูรณ์
ผ่านการสอบ
วัดคุณสมบัติ
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ
แก้ไขข้อมูล
รหัสนิสิต  ชื่อ  นามสกุล  สาขาวิชา
วันที่แต่งตั้ง วันที่อนุมัติสอบโครงร่าง วันที่สอบจบ วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
ผ่านการสอบวัดคุณสมบัติ

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare gettypeuser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8