เปลี่ยนภาษา :
   อาจารย์ประจำกลุ่มสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์

อาจารย์ขวัญชนก หมอกมืด
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 7388
E-mail : puppy_pond@hotmail.com
รายละเอียด

อาจารย์นพวรรณ วัชรพุทธ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 7388
E-mail : ิิbaitoei_bluesky@hotmail.com
รายละเอียด

อาจารย์นันทิกา พรหมมี
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
โทรศัพท์ :
E-mail : bellnuntika@gmail.com
รายละเอียด

อาจารย์นินนาท อินทฤทธิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
โทรศัพท์ : 055-967385
E-mail :
รายละเอียด

อาจารย์นันทิดา ฤทธิ์ไทสงค์
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
โทรศัพท์ :
E-mail : nan__da@hotmail.com
รายละเอียด

อาจารย์หนึ่งฤทัย ศรีใจป้อ
ตำแหน่ง : อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)
โทรศัพท์ :
E-mail :
รายละเอียด


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare gettypeuser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8