เปลี่ยนภาษา :
   อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์

อาจารย์ทัศน์พงษ์ ตันติปัญจพร
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967357
E-mail : tadpongt@nu.ac.th
รายละเอียด

อาจารย์สุดาวดี ยะสะกะ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967363
E-mail : sudawadeey@nu.ac.th,cukoo_555@hotmail.com
รายละเอียด

อาจารย์สายจิต สุขหนู
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967379
E-mail : beebeelove18@hotmail.com
รายละเอียด

อาจารย์สุคนธ์ธิกา นพเก้า
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967388
E-mail :
รายละเอียด

อาจารย์ภัทราพร บุญมี
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967379
E-mail : asaka_patt@hotmail.com
รายละเอียด

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ติคำ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967379
E-mail : m_bas_69@hotmail.com
รายละเอียด

อาจารย์ยุวดี ทองมี
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967357
E-mail : jeab-yuwadee@hotmail.com
รายละเอียด

อาจารย์บุษกร ชมเมือง
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 7363
E-mail : u5208115@gmail.com
รายละเอียด

อาจารย์กุลิสรา อุ่นเจริญ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 7388
E-mail : pamouncharoen@mail.com
รายละเอียด

อาจารย์ขวัญชนก หมอกมืด
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 7388
E-mail : puppy_pond@hotmail.com
รายละเอียด


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare gettypeuser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8