เปลี่ยนภาษา :
   อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์

ดร.อาทิตยา วังวนสินธุ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967374
E-mail : artittaya12@gmail.com
รายละเอียด

ดร.จักรพันธ์ เพ็ชรภูมิ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967377
E-mail : pumanatural@gmail.com
รายละเอียด

ดร.สรัญญา ถี่ป้อม
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967363
E-mail : sthiphom@gmail.com
รายละเอียด

ดร.อรวรรณ กีรติสิโรจน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967377
E-mail : orawansa@nu.ac.th
รายละเอียด

ดร.พันธ์ทิพย์ หินหุ้มเพ็ชร
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967363
E-mail : pantiph@nu.ac.th
รายละเอียด

ดร.วุฒิชัย จริยา
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967370
E-mail : wjariya@gmail.com
รายละเอียด

ดร.จุฑารัตน์ รักประสิทธิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ :
E-mail : jutaratrakprasit@gmail.com
รายละเอียด

อาจารย์วัชรี ศรีทอง
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967377
E-mail : watchareesr@nu.ac.th , watcharees_nu@yahoo.co.th
รายละเอียด

อาจารย์กานต์พิชชา เกียรติกิจโรจน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967357
E-mail : kanpitchak@nu.ac.th
รายละเอียด

อาจารย์วิโรจน์ จันทร
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967357
E-mail : wirotc@nu.ac.th
รายละเอียด


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare gettypeuser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8