เปลี่ยนภาษา :
   อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.ดร.ปัทมา สุพรรณกุล
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967370
E-mail : psk287@gmail.com
รายละเอียด

ผศ.ดร.ธนัช กนกเทศ
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967374
E-mail : thanach_k@yahoo.com , thanachk@nu.ac.th
รายละเอียด

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967374
E-mail : lillysupaporn@gmail.com
รายละเอียด

Dr.Archin Songthap
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967374
E-mail : ar_song@yahoo.com
รายละเอียด

ผศ.ดร.ศิวิไลซ์ วนรัตน์วิจิตร
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967370
E-mail : civilaiz_6@hotmail.com
รายละเอียด

ดร.พัฒนาวดี พัฒนถาบุตร
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967370
E-mail : pattanawadee@gmail.com
รายละเอียด

ผศ.ดร.ชญานินท์ ประทุมสูตร
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967388
E-mail : chayanin@nu.ac.th
รายละเอียด

ผศ.ดร.ศันสนีย์ เมฆรุ่งเรืองวงศ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967377
E-mail :
รายละเอียด

ดร.ภญ.วธู พรหมพิทยารัตน์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967388
E-mail : watoop@nu.ac.th,watoop@yahoo.com
รายละเอียด

ดร.อาทิตยา วังวนสินธุ์
ตำแหน่ง : อาจารย์
โทรศัพท์ : 055-967374
E-mail : artittaya12@gmail.com
รายละเอียด


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare gettypeuser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8