เปลี่ยนภาษา :
   บุคลากรสายสนับสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร์
  นายฆะณาพันธ์ วงศ์สถิตย์

นายฆะณาพันธ์ วงศ์สถิตย์
หน้าที่ : แพทย์แผนไทยประยุกต์
หน่วยงาน : คลินิกอาศรมเสลา
โทรศัพท์ : 7449
E-mail : kanaphanw@nu.ac.th
  นายประกิจ ชารส

นายประกิจ ชารส
หน้าที่ : ช่างเทคนิค
หน่วยงาน : งานการเงินและพัสดุ
โทรศัพท์ : 7444
E-mail :
  นางสาวกมลพรรณ ศ.เรืองญาณ

นางสาวกมลพรรณ ศ.เรืองญาณ
หน้าที่ : นักวิทยาศาสตร์
หน่วยงาน : งานบริการการศึกษา
โทรศัพท์ : 7436
E-mail : mookkymedsci@gmail.com


ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว

Fatal error: Cannot redeclare gettypeuser() (previously declared in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php:4) in C:\AppServ\www\phnu\php\get_user.php on line 8