เมื่อวันที่ : 30 มกราคม 2560
โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบวิถีไทยเพื่อป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังในผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง โครงการส่งเสริมสุขภาพแบบวิถีไทยเพื่อป้องกันการเกิดโรคเรื้อรังในผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุง
เมื่อวันที่ : 18 มกราคม 2560
บริการวิชาการ การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย บริการวิชาการ การสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ เพื่อรองรับสังคมสูงวัย
เมื่อวันที่ : 18 มกราคม 2560
บริการวิชาการ  การอบรมทักษะการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำกับบุคลากรสาธารณสุข บริการวิชาการ การอบรมทักษะการพัฒนางานวิจัยจากงานประจำกับบุคลากรสาธารณสุข
เมื่อวันที่ : 18 มกราคม 2560
บริการวิชาการโครงการสุขภาพวิถีไทย เพื่อป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง ในผู้มีภาวะอ้วนลงพุง บริการวิชาการโครงการสุขภาพวิถีไทย เพื่อป้องกันการเกิดโรคเรื้อรัง ในผู้มีภาวะอ้วนลงพุง
เมื่อวันที่ : 19 ธันวาคม 2559
รางวัลพระราชทานชนะเลิศในการประชุมวิชาการระดับชาติ รางวัลพระราชทานชนะเลิศในการประชุมวิชาการระดับชาติ
เมื่อวันที่ : 19 ธันวาคม 2559
รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม (Oral Presentation) รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยยอดเยี่ยม (Oral Presentation)
เมื่อวันที่ : 19 ธันวาคม 2559
รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น (Oral Presentation) รางวัลการนำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น (Oral Presentation)