ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง


เมื่อวันที่ : 8 เมษายน 2557

ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

  • ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
  • ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
  • ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
  • ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
  • ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
  • ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
  • ศึกษาดูงาน ณ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง