เปลี่ยนภาษา :

WHO PUBLICATIONS FREELY ACCESSIBLE ON
INTERNET /PUBLICATIONS DISPONIBLES

 

Links to WHO Websites

-
WHO home page www.who.int
-
WHO Publications www.who.int/publications
     
-
Bulletin of the World Health Organization www.who.int/bulletin
-
Weekly Epidemiological Record  www.who.int/wer
-
WHO Drug Information www.who.int/druginformation
-
International Digest of Health Legislation www.who.int/idhl-rils
-
WHO Statistical Information System www.who.int/whosis
-
International Travel and Health www.who.int/ith
-
World Health Report www.who.int/whr
     
-
Environmental Health Criteria series www.who.int/ipcs/publications/ehc/en/index.html
-
Concise Int’l Chemical Assessment Doc. www.who.int/ipcs/publications/cicad/en/index.html
-
Harmonization Project: www.who.int/ipcs/publications/methods/harmonization
/en/index.html
-
Health and Safety Guides www.who.int/ipcs/publications/hsg/en/index.html
-
Joint FAO/WHO Expert Com. on Food Additives www.who.int/ipcs/publications/jecfa/en/index.html
-
Joint FAO/WHO Expert Com.on Pesticide
Residues
www.who.int/ipcs/publications/jmpr/en/index.html
-
International Chemical Safety Cards www.who.int/ipcs/publications/icsc/en/index.html

-

 
Basic Documents 
International Health Regulations
Executive Board documents
World Health Assembly documents
www.who.int/governance

-

 
HQ Library database WHOLIS where many 
titles are freely accessible
http://dosei.who.int
     
 WHO Publications :

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :