เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์

NU Open House คณะสาธารณสุขศาสตร์

NU Open House ของคณะสาธารณสุขศาสตร์

วันศุกร์ที่  18 สิงหาคม 2560

เวลา 09.00 -12.00 น ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์

ตามที่กองพัฒนากลยุทธ์การตลาด มหาวิทยาลัยนเรศวรได้จัดกิจกรรมโครงการ NU Open House โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้เป็นที่รู้จักแก่นักเรียน คณาจารย์ ผู้ปกครองและผู้สนใจเข้ารับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา  การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ กระบวนการเรียนการสอนในหลักสูตรของมหาวิทยาลัย ที่ออกแบบให้เกิดการบูรณาการของสาขาวิชาผ่านฐานการวิจัยที่เชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งการจัดกิจกรรมพิเศษทางการศึกษาที่ตอบสนองความต้องการทางสังคม โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
 ของแต่ละโรงเรียน เข้าร่วมกิจกรรมของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประมาณ 700 คน  ซึ่งการจัดกิจกรรมของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีดังนี้

กิจกรรมนันทนาการต้อนรับน้องๆ บริเวณเวทีกลาง (ชั้น 1 อาคารเรียนรวมคณะสาธารณสุขศาสตร์) เล่นเกมส์แจกรางวัล เช็คอินและจัดกลุ่มเข้าชมบูธแต่ละสาขา โดยมีการใส่มาสคอต (น้องแก้วน้องขวัญ) ยืนรอให้การต้อนรับผู้ร่วมงาน และมีการประชาสัมพันธ์เรียกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อเชิญชวนให้เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม (นำทีมโดย สโมสรนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร์)

เมื่อวันที่ : 23 สิงหาคม 2560
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :