เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอแสดงความยินดี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.นิทรา กิจธีระวุฒิวงษ์ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน และนางปทุมรัตน์ ตั้งนพรัตน์ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เนื่องในโอกาสที่ได้โล่เกียรติยศ ประเภท “บุคลากรดีเด่น”
จากมหาวิทยาลัยนเรศวร

เมื่อวันที่ : 1 สิงหาคม 2560
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :