เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์

การเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA

โครงการอบรมให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์
หัวข้อ “การเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN QA”
วันที่  23  พฤษภาคม  2560 เวลา 09.00 – 12.00 น.

เมื่อวันที่ : 23 พฤษภาคม 2560
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :