เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมาลา ชโยดม คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรได้ให้เกียรติเป็นประธานในการกล่าวให้โอวาทแก่นิสิตและเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตชั้นปีที่ 4 จาก 4 กลุ่มสาขาวิชา เข้าร่วมในโครงการ ซึ่งในโครงการได้มีการบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "ก้าวแรกสู่ตลาดแรงงาน" โดยนายชยากร โล่ห์ทองคำ ผู้จัดการฝ่ายสรรหาและคัดเลือกทรัพยากรบุคคล บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ศิษย์เก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นิสิตที่จะสำเร็จการศึกษาให้มีสมรรถนะ และมีศักยภาพในการที่จะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเรียนไปประยุกต์ใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ต่อไป

เมื่อวันที่ : 19 พฤษภาคม 2560
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :