เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ข่าวสมัครงาน

ขยายเวลารับสมัครนักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ

ประกาศคณะสาธารณสุขศาสตร์

เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ ประจำห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์

---------------------------

          ด้วย  คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบ
แข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวร ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ประจำห้องปฏิบัติการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 17,520 บาท (พนักงานมหาวิทยาลัย เงินงบประมาณแผ่นดิน) ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ. ๒๕๓๓ จึงให้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยนเรศวรดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 

ดาวน์โหลดประกาศ

ดาวน์โหลดใบสมัครงาน

เมื่อวันที่ : 27 กุมภาพันธ์ 2560
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :