ประกาศสำหรับบุคลากรคณะฯ

การควบคุมภายใน ปี 2555

การควบคุมภายใน ปี 2556

การควบคุมภายใน ปี 2557

การควบคุมภายใน ปี 2558

การควบคุมภายใน ปี 2559

ประชาสัมพันธ์
สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าสรุปปิดตรวจสอบกองทุนเพื่อการศึกษาบัณฑิตคืนถิ่นของคณะฯ
สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าสรุปปิดตรวจสอบกองทุนเพื่อการศึกษาบัณฑิตคืนถิ่นของคณะฯ ...อ่านต่อ
สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าสรุปปิดตรวจสอบด้านการเงินบัญชี และด้านพัสดุของคณะฯ
สำนักงานตรวจสอบภายใน เข้าสรุปปิดตรวจสอบด้านการเงินบัญชี และด้านพัสดุของคณะฯ ...อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน จาการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ ประจำปี 2558
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบภายใน จาการเข้าติดตามผลการตรวจสอบ ประจำปี 2558 ...อ่านต่อ