เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรม
<p style=มหกรรมนวัตกรรมสุขภาพและผู้สูงอายุ

Health and Aging Innovation Expo 2017

          เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ผศ.วิมาลา ชโยดม คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้บริหาร คณาจารย์ และแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (คลินิกอาศรมเสลา) ได้เข้าร่วมในงานมหกรรม นวัตกรรมสุขภาพและผู้สูงอายุ Health and Aging Innovation Expo 2017 จัดโดยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานมหกรรม ร่วมกับ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ และคณะผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก ภายในงานมีการออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมจากหน่วยงานต่างๆ มีร้านค้าจำหน่ายของกินของใช้เพื่อสุขภาพและนวัตกรรมผู้สูงอายุ การนำเสนอเคล็ดลับการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง และสาธิตการทำอาหารคลีนทำง่ายสบายท้อง

          โดยในงานนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาอนามัยชุมชน ได้นำเสนอผลงานวิจัยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ของการเคหะแห่งชาติ และนอกจากนี้สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (คลินิกอาศรมเสลา) จากกลุ่มสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการ เพื่อนำให้ความรู้ และนำเสนอนวัตกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย จำหน่ายสินค้า สมุนไพรและให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทย

">
<p style=มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพ

ระดับอำเภอเพื่อมุ่งสู่อำเภอสร้างเสริมสุขภาพ (24DHS)

 

             เมื่อวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอเพื่อมุ่งสู่อำเภอสร้างเสริมสุขภาพ (24DHS) ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก โดยได้รับเกียรติ จาก ศ.ดร.สุจินต์ จินายน อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ โดยมี นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร (สสส.), รศ.ดร.รสริน ว่องวิไลรัตน์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร ผศ.วิมาลา ชโยดม คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในงานมหกรรมครั้งนี้ ภายในงาน มีบรรยายพิเศษ เรื่อง “การจัดการปัจจัยการสร้างเสริมสุขภาพผ่านกลไกระบบสุขภาพระดับอำเภอ” โดย นายแพทย์ศิริวัฒน์ ทิพย์ธราดล ประธานคณะกรรมการกำกับทิศ และอดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และมีการนำเสนอผลการดำเนินงานในพื้นที่ 24 อำเภอ และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินการด้านต่างๆ ร่วมกัน

               โครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ ได้รับงบประมาณดำเนินงาน จาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงานและได้รับความร่วมแรงร่วมใจ จาก คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ร่วมกับเครือข่ายเขตบริการสุขภาพที่ 2 และ 3 จำนวน 24 อำเภอ 9 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ ตาก นครสวรรค์ กำแพงเพชร อุทัยธานี และพิจิตร ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพื้นที่ และระหว่างพื้นที่กับภาควิชาการในมหาวิทยาลัย ในการนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อพัฒนาระบบสุขภาพระดับอำเภอต่อไป

">

บรรยากาศพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 2559 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • บรรยากาศพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 2559
  • บรรยากาศพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 2559
  • บรรยากาศพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 2559
  • บรรยากาศพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 2559
  • บรรยากาศพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 2559
  • บรรยากาศพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 2559
  • บรรยากาศพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 2559
  • บรรยากาศพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 2559
  • บรรยากาศพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร 2559
เมื่อวันที่ : 1 สิงหาคม 2560
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :