เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรม
<p><span style=เมื่อวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 ผศ.วิมาลา ชโยดม คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร พร้อมใจกันร่วมสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย จัดพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ โดยมีทีมผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนิสิต ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวขอพรจาก ผศ.วิมาลา ชโยดม ประธานในพิธี ซึ่งประเพณีรดนํ้าดำหัวขอพรผู้ใหญ่ เป็นประเพณีของไทยอันสืบเนื่องมาจากประเพณีวันสงกรานต์หรือวันขึ้นปีใหม่ของไทย การดําหัวก็คือ การรดนํ้านั่นเอง แต่เป็นคําเมืองทางเหนือ การดําหัว เรียกกันเฉพาะการรดนํ้าผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ผู้สูงอายุ เพื่อแสดงถึงความกตัญญูกตเวทีต่อบิดา มารดา ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ด้วยความเชื่อที่ว่าเป็นการขอขมาลาโทษ พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต และประเพณีนี้ยังทรงคุณค่าที่สืบทอดมาจนถึงทุกวันนี้

">
<p><span style=เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีทำบุญคณะสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 แห่งการก่อตั้งคณะฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากประธานในพิธี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณบดีผู้ก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเปิดพิธีและให้โอวาส และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมาลา ชโยดม คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในพิธีอาราธนาพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดเสาหิน จำนวน 9 รูป ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่บุคลากรและนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

">

การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุข ของนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559 วันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ณ ห้อง PH303 อาคารเรียนรวมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

  • การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขฯ
  • การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขฯ
  • การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขฯ
  • การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขฯ
  • การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขฯ
  • การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขฯ
  • การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขฯ
  • การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขฯ
  • การนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาธารณสุขฯ
เมื่อวันที่ : 24 เมษายน 2560
    

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
รหัสผ่าน : *
ยืนยันรหัสผ่าน : *


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
ที่อยู่ :
E-mail : *
รูปภาพประจำตัว :


ข้อมูลสมาชิก
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่านเก่า :
รหัสผ่านใหม่ :
ยืนยันรหัสผ่าน :


ข้อมูลส่วนตัว
บัตรประจำตัวประชาชน :
สถานะ :
คำนำหน้าชื่อ :
ชื่อ :
นามสกุล :
วันเดือนปีเกิด :
ที่อยู่ :
E-mail :
รูปภาพประจำตัว :