เปลี่ยนภาษา :
   หน้าหลัก ประมวลภาพกิจกรรม
<p><span style=เมื่อวันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2560 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จัดพิธีทำบุญคณะสาธารณสุขศาสตร์ เนื่องในโอกาสที่ก้าวเข้าสู่ปีที่ 15 แห่งการก่อตั้งคณะฯ ซึ่งได้รับเกียรติจากประธานในพิธี ศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข และคณบดีผู้ก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร กล่าวเปิดพิธีและให้โอวาส และได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิมาลา ชโยดม คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ จุดธูปเทียน บูชาพระรัตนตรัย โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต เข้าร่วมในพิธีอาราธนาพระสงฆ์ เจริญพระพุทธมนต์ และทำบุญข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์จากวัดเสาหิน จำนวน 9 รูป ทั้งนี้เพื่อความเป็นสิริมงคล แก่บุคลากรและนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์

">
<p style=มหกรรมนวัตกรรมสุขภาพและผู้สูงอายุ

Health and Aging Innovation Expo 2017

          เมื่อวันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 ผศ.วิมาลา ชโยดม คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ผู้บริหาร คณาจารย์ และแพทย์แผนไทยประยุกต์ จากสถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (คลินิกอาศรมเสลา) ได้เข้าร่วมในงานมหกรรม นวัตกรรมสุขภาพและผู้สูงอายุ Health and Aging Innovation Expo 2017 จัดโดยจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานมหกรรม ร่วมกับ พลเอก ดร.ศิริ ทิวะพันธุ์ และคณะผู้บริหารจังหวัดพิษณุโลก ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก ภายในงานมีการออกบูธนิทรรศการแสดงผลงานนวัตกรรมจากหน่วยงานต่างๆ มีร้านค้าจำหน่ายของกินของใช้เพื่อสุขภาพและนวัตกรรมผู้สูงอายุ การนำเสนอเคล็ดลับการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง และสาธิตการทำอาหารคลีนทำง่ายสบายท้อง

          โดยในงานนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ หนูสอน หัวหน้ากลุ่มสาขาวิชาอนามัยชุมชน ได้นำเสนอผลงานวิจัยโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ของการเคหะแห่งชาติ และนอกจากนี้สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ (คลินิกอาศรมเสลา) จากกลุ่มสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้เข้าร่วมออกบูธนิทรรศการ เพื่อนำให้ความรู้ และนำเสนอนวัตกรรมเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย จำหน่ายสินค้า สมุนไพรและให้คำปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทย

">

  เมื่อวันที่ : 543
      

  ชื่อผู้ใช้ :
  รหัสผ่าน :


  ข้อมูลสมาชิก
  ชื่อผู้ใช้ : * เฉพาะ a-z , 0-9
  รหัสผ่าน : *
  ยืนยันรหัสผ่าน : *


  ข้อมูลส่วนตัว
  บัตรประจำตัวประชาชน : * เฉพาะตัวเลขเท่านั้น
  สถานะ :
  คำนำหน้าชื่อ :
  ชื่อ :
  นามสกุล :
  วันเดือนปีเกิด : * เลือกวันเดือนปีเกิด
  ที่อยู่ :
  E-mail : *
  รูปภาพประจำตัว :


  ข้อมูลสมาชิก
  ชื่อผู้ใช้ :
  รหัสผ่านเก่า :
  รหัสผ่านใหม่ :
  ยืนยันรหัสผ่าน :


  ข้อมูลส่วนตัว
  บัตรประจำตัวประชาชน :
  สถานะ :
  คำนำหน้าชื่อ :
  ชื่อ :
  นามสกุล :
  วันเดือนปีเกิด :
  ที่อยู่ :
  E-mail :
  รูปภาพประจำตัว :